Giới thiệu về Scratch conference in the theme "Connecting Worlds Barcelona"

Category: Scratch for everyone
Published: 30 May 2017
Hits: 1382

Giới thiệu về Scratch conference in the theme "Connecting Worlds Barcelona" ngày 23-25 tháng 7 năm 2013.

Chủ đề của hội thảo này là "Kết nối thế giới", đây là 1 sự kiện lớn với sự góp mặt của nhiều chuyên gia đến từ Nam Mỹ, Châu Âu, Mê-hi-cô,...

 

Donate

Donate using PayPal
Amount: