Khóa học online - Metallurgy - Materials Characterization - by NPTEL

Category: Materials Science and Engineering
Published: 27 December 2016
Hits: 1026

Metallurgy - Materials Characterization

Materials Characterization by Dr. S. Sankaran, Department of Metallurgical & Materials Engineering,IIT Madras. For more details on NPTEL visit http://nptel.ac.in

Lec-01 Properties of light, Image...

 

Khóa học online - Steel Making - by NPTEL

Category: Materials Science and Engineering
Published: 26 December 2016
Hits: 1118

NPTEL Courses :: Metallurgy and Material Science :: Steel Making.

Steel Making by Prof. Deepak Mazumdar, Prof.S.C.Koria, Department of Material Science and Engineering, IIT Kanpur, India

Khóa học bao gồm 42 bài giảng bằng tiếng Anh.

 

Giới thiệu hợp kim hóa nghiền cơ học - An introduction to mechanical alloying

Category: Materials Science and Engineering
Published: 12 July 2014
Hits: 19345

Hợp kim hóa nghiền cơ học

Hợp kim hóa nghiền cơ học là một quá trình nghiền bi trong đó hỗn hợp bột trộn cùng viên bi nghiền trong tang nghiền được trải qua quá trình va chạm năng lượng lớn từ bi nghiền. Quá trình này thường được thực hiện trong điều kiện môi trường khí trơ. Đây là một quá...

 

Lịch sử phát triển máy dò khuyết tật kim loại - Early history of metal flaw detectors

Category: Materials Science and Engineering
Published: 10 August 2011
Hits: 15488

Được biết đến là cha đẻ của siêu âm, Sergei Y. Sokolov, nhà khoa học nổi tiếng của Liên Xô tại VI Ulyanov (Lenin) Viện Kỹ thuật Điện, Leningrad sinh năm 1897 tại thành phố cùng tên của nước Nga. Ông đưa ra ý tưởng vào năm 1928, và một vài năm sau đó đã chứng minh kỹ thuật truyền qua để phát...

 

Donate

Donate using PayPal
Amount: