3 mở rộng hữu ích của Google Chrome để chụp ảnh màn hình

Category: Informatics and Information Technology
Published: 10 August 2011
Hits: 19476

Chụp ảnh màn hình, khi bạn viết blog, hoặc thậm chí chia sẻ website với bạn bè, thường tiêu tốn phần lớn thời gian. Ngay khi đó, bạn phải duyệt màn hình máy tính, cắn xén khuôn hình bằng một trình soạn thảo khác và upload nó lên 1 host tin...

 

Cách thiết lập Cron job để tự động hóa các tên miền và cơ sở dữ liệu của bạn

Category: Informatics and Information Technology
Published: 10 August 2011
Hits: 14036

Theo cách suy nghĩ cơ bản, máy tính đã được tạo ra để làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn - để thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại thay bàn tay của chúng ta để chúng ta có thể tập trung hơn vào các mặt sáng tạo. Hãy tưởng tượng những...

 

Donate

Donate using PayPal
Amount: