Arduino - Find out how to do almost anything on Instructables, the world's biggest Show and Tell

Category: Arduino
Published: 30 December 2016
Hits: 2019

Technology Arduino   Featured  Instructables   - Explore the Biggest How To and DIY community where people make and share inspiring, entertaining, and useful projects, recipes, and hacks.

Technology Arduino   Featured  Instructables

 

Cách làm: kết nối Arduino vào Internet để làm máy chủ Web

Category: Arduino
Published: 29 December 2016
Hits: 3093

Đó là những gì tất cả giới trẻ đang làm những ngày này. Hãy thiết lập Arduino thành một Web server mà bất cứ ai, bất cứ nơi nào cũng có thể xem. Tại sao chúng ta sẽ làm điều này? Dự án có thể bao gồm việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến và đăng...

 

Chế tạo Trạm theo dõi thời tiết cá nhân

Category: Arduino
Published: 20 December 2016
Hits: 1561

Đôi khi bạn ngồi trong phòng và bắt đầu cảm thất toát mồ hôi hoặc cảm thấy lạnh; bạn có tự hỏi nhiệt độ trong phòng bấy giờ là bao nhiêu độ? hoặc độ ẩm bấy giờ là bao nhiêu? Tôi đã cảm nhận được điều đó khi nhìn lại những gì đã xảy ra.

Câu hỏi này đã dẫn đến khởi đầu về Trạm Thời tiết cá nhân,...

 

Từ, thuật ngữ tiếng Anh thường dùng

Category: Arduino
Published: 22 December 2016
Hits: 1340

Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn các từ và thuật ngữ tiếng Anh thường dùng khi các bạn đọc các bài viết về Arduino trên các trang như:

Với tư cách là người đam mê công nghệ, không...

 

Hiển thị màn hình LCD 16x2 với Arduino chỉ sử dụng 3 chân

Category: Arduino
Published: 19 December 2016
Hits: 3811

 

Để giao tiếp LCD 16x2 chúng ta cần sáu chân digital từ Arduino. Để tiết kiệm chân Arduino và hiển thị dễ dàng, chúng ta sẽ sử dụng thêm IC 74HC595N, là sử dụng thanh ghi dịch. Sử dụng thanh ghi dịch này chúng ta có thể giao tiếp LCD sử dụng 3 chân digital của Arduino.

 

Page 1 of 3

Donate

Donate using PayPal
Amount: