Giới thiệu về Scratch conference in the theme "Connecting Worlds Barcelona"

Category: Scratch for everyone
Published: 30 May 2017
Hits: 1381

Giới thiệu về Scratch conference in the theme "Connecting Worlds Barcelona" ngày 23-25 tháng 7 năm 2013.

Chủ đề của hội thảo này là "Kết nối thế giới", đây là 1 sự kiện lớn với sự góp mặt của nhiều chuyên gia đến từ Nam Mỹ, Châu Âu, Mê-hi-cô,...

 

Arduino - Find out how to do almost anything on Instructables, the world's biggest Show and Tell

Category: Arduino
Published: 30 December 2016
Hits: 2019

Technology Arduino   Featured  Instructables   - Explore the Biggest How To and DIY community where people make and share inspiring, entertaining, and useful projects, recipes, and hacks.

Technology Arduino   Featured  Instructables

 

Cách làm: kết nối Arduino vào Internet để làm máy chủ Web

Category: Arduino
Published: 29 December 2016
Hits: 3093

Đó là những gì tất cả giới trẻ đang làm những ngày này. Hãy thiết lập Arduino thành một Web server mà bất cứ ai, bất cứ nơi nào cũng có thể xem. Tại sao chúng ta sẽ làm điều này? Dự án có thể bao gồm việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến và đăng tải nó lên trang web hoặc kiểm soát một thiết bị...

 

Khóa học online - Steel Making - by NPTEL

Category: Materials Science and Engineering
Published: 26 December 2016
Hits: 1118

NPTEL Courses :: Metallurgy and Material Science :: Steel Making.

Steel Making by Prof. Deepak Mazumdar, Prof.S.C.Koria, Department of Material Science and Engineering, IIT Kanpur, India

Khóa học bao gồm 42 bài giảng bằng tiếng Anh.

 

Khóa học online - Metallurgy - Materials Characterization - by NPTEL

Category: Materials Science and Engineering
Published: 27 December 2016
Hits: 1026

Metallurgy - Materials Characterization

Materials Characterization by Dr. S. Sankaran, Department of Metallurgical & Materials Engineering,IIT Madras. For more details on NPTEL visit http://nptel.ac.in

Lec-01 Properties of light, Image formation

Lec-02 Magnification and resolution

Lec-03...

 

Page 1 of 4

Donate

Donate using PayPal
Amount: