07 - Vật liệu kỹ thuật

Question #
1
Gang đúc ...
(chọn 2 đáp án đúng nhất)
Answer:

1

được nấu lại và đúc thành gang thỏi.
Answer:

2

là sản phẩm của lò cao.
Answer:

3

có hàm lượng C trong khoảng 0.2 đến 2% C.
Answer:

4

có hàm lượng C trong khoảng 2 đến 5% C.
Answer:

5

luôn luôn có chứa Péc-lít.
Answer:

6

luôn luôn có chứa Mác-ten-xít.
Question #
2
Độ nhớt của thủy tinh giảm tuyến tính với độ tăng của nhiệt độ?
Answer:

1

đúng
Answer:

2

sai
Question #
3
Bê tông được hóa cứng/bền trong vòng nhiều năm.
Answer:

1

đúng
Answer:

2

sai
Question #
4
Thép C mềm (mild steel) thuộc nhóm ...
Answer:

1

thép C thấp
Answer:

2

thép C trung bình
Answer:

3

thép C cao
Answer:

4

thép hợp kim
Question #
5
Hành vi ứng suất biến dạng đàn hồi của cao xu là ...
Answer:

1

tuyến tính
Answer:

2

phi tuyến
Question #
6
Vật liệu đẳng hướng (isotropic) là vật liệu có cùng ...
Answer:

1

tính chất đàn hồi như nhau theo mọi hướng.
Answer:

2

tính cảm ứng suất (stress induced) như nhau theo mọi hướng.
Answer:

3

tính chất nhiệt lý như nhau theo mọi hướng.
Answer:

4

có tỷ trọng như nhau trong toàn bộ khối vật liệu.
Question #
7
Vật liệu được biết đến là ở dạng thù hình hay có tính thù hình khi nó ...
Answer:

1

có cấu trúc không thay đổi ở mọi điều kiện.
Answer:

2

tồn tại ở các dạng tinh thể tại nhiệt độ khác nhau.
Answer:

3

có nguyên tử của nó phân bố theo mẫu (pattern) ngẫu nhiên.
Question #
8
Sắt nguyên chất có tổ chức ...
Answer:

1

Fe-rít
Answer:

2

Péc-lít
Answer:

3

Xê-men-tít
Question #
9
Gang thỏi là tên gọi cho ...
Answer:

1

nguyên liệu của lò cao
Answer:

2

sản phẩm của lò cao từ quá trình hoàn nguyên ô-xýt sắt.
Answer:

3

gang có chứa hàm lượng rất lớn C.
Question #
10
Hàm lượng C của gang thỏi nằm trong dải ...
Answer:

1

1,5 đến 2,5%
Answer:

2

4 đến 4,5%
Answer:

3

0,1 đến 1,0%
Question #
11
Trong gang xám, C có mặt ở dạng ...
Answer:

1

Xê-men-tít
Answer:

2

C tự do
Answer:

3

Vảy/tấm (flake)
Question #
12
Sắt rèn (wrought iron) chịu ăn mòn cao nhất?
Answer:

1

đúng
Answer:

2

sai
Question #
13
Lưu huỳnh (S) trong gang thỏi có xu hướng làm gang cứng?
Answer:

1

đúng
Answer:

2

sai
Question #
14
Sắt là ...
Answer:

1

thuận từ
Answer:

2

sắt từ
Question #
15
Thép C là ...
Answer:

1

hợp kim của sắt và Các-bon có sự yêu cầu thay đổi về hàm lượng S và P.
Answer:

2

được chế tạo bằng cách bổ sung Các-bon.
Answer:

3

cực kỳ giòn.
Question #
16
Ni và Cr trong thép sẽ giúp làm tăng giới hạn đàn hồi và cải thiện độ bền uốn và tính dẻo?
Answer:

1

sai
Answer:

2

đúng
Question #
17
Các phần tử chính trong hợp kim đồng niken là ...
Answer:

1

Ni, Cu
Answer:

2

Zn, Sn và Pb
Question #
18
Bạc đức (german silver) là hợp kim của ...
Answer:

1

Ag
Answer:

2

Ni, Cu và Zn
Question #
19
Thiếc hàn (solder) là hợp kim có chứa ...
Answer:

1

Sn, Sb, Cu
Answer:

2

Sn và Pb
Answer:

3

Pb và Cu
Question #
20
Thép về cơ bản phần lớn được phân chia (disignation) theo ...
Answer:

1

hàm lượng C
Answer:

2

các nguyên tố hợp kim
Question #
21
Vật liệu nào dưới đây là vô định hình?
Answer:

1

Mi-ca
Answer:

2

Thủy tinh
Answer:

3

Cao su
Answer:

4

Nhựa dẻo
Question #
22
Thép không gỉ là thép chống chịu nhất với ăn mòn và ăn mòn lỗ phần lớn là do có ...
Answer:

1

Ni
Answer:

2

Cr
Answer:

3

Si
Question #
23
Cr được cho vào nền Fe nhằm cải thiện ...
Answer:

1

tăng độ chịu mỏi
Answer:

2

tính chịu ăn mòn
Answer:

3

chịu nhiệt độ cao
Answer:

4

không phải các trả lời trên
Question #
24
Vật liệu nào dưới đây là vật liệu gốm?
Answer:

1

Si-li-ca (SiO_{2})
Answer:

2

thủy tinh
Answer:

3

vật liệu chịu lửa
Answer:

4

tất cả các câu trên
Question #
25
Hợp kim Du-ra là hợp kim hóa già hóa bền Al-Zn-Mg
Answer:

1

đúng
Answer:

2

sai
Question #
26
Hợp kim đồng thau alpha có xu hướng khử Zn trong môi trường muối Clo hơn so với đồng thau beta.
Answer:

1

đúng
Answer:

2

sai
Question #
27
Để có kháng chịu sốc nhiệt lớn hơn thì đối tượng phải có độ dẫn nhiệt phải cao hơn và độ giãn nở nhiệt thấp hơn?
Answer:

1

đúng
Answer:

2

sai
Question #
28
Thủy tinh là vật liệu tinh thể?
Answer:

1

đúng
Answer:

2

sai

Donate

Donate using PayPal
Amount: