Đố vui về PSY và ...

Question #
1
Video nào của PSY có số lượng Views cao nhất.
Answer:

1

Answer:

2

Answer:

3

Question #
2
Video nào nói về cơ học lượng tử?
Answer:

1

Answer:

2

Question #
3
Hãy xem video này và trả lời câu hỏi: {extranews}https://www.youtube.com/watch?v=jW8dYzpUps8{/extranews}
Answer:

1

Tiêu đề (title) của video này là "Thuy Nga Paris by Night 109 - Kỷ niệm 30 năm(Full HD 1080)"
Answer:

2

Tiêu đề (title) của video trên là "Thúy Nga Paris by Night 107 | Nguyễn Ngọc Ngạn 20 Năm Sân Khấu" {extranews}https://www.youtube.com/watch?v=zpANKmClsTs{/extranews}
Question #
4
PSY là chữ viết tắt tiếng Anh của người có tên trong tiếng Hàn ...
Answer:

1

박재상
Answer:

2

Park Jae-sang
Question #
5
PSY sinh ngày
Answer:

1

31 tháng 12 năm 1977
Answer:

2

31 tháng 12 năm 1976
Answer:

3

31 tháng 12 năm 1978

Donate

Donate using PayPal
Amount: