Một số bài giảng đặc sắc về khoa học và kỹ thuật vật liệu - Interesting lectures about Materials science and engineering

Category: Teaching Published: 12 June 2014
Hits: 14894

Bài viết này giới thiệu một số bài giảng liên quan đến khoa học và kỹ thuật vật liệu, cũng như về lĩnh vực luyện kim.

Các bài giảng bao gồm:

  1. Nhập môn khoa học vật liệu - Cung cấp khái quát các khái niệm và các thuật ngữ chính.
  2. Đặc trưng cấu trúc - Bài của GS Nack J, Kim, ĐH Pohang, Hàn Quốc
  3. Chuyển pha- Bài của GS ANANDH SUBRAMANIAM, Viện Công nghệ Delhi, Ấn Độ

Ngoài, ra ở bài này, các bạn có thể tham khảo bộ từ điển Luyện kim viết cho phần mềm Lạc Việt từ điển MTD.

 Nhập môn khoa học vật liệu:

Đặc trưng cấu trúc:

 

Donate

Donate using PayPal
Amount: