English study with JenniferESL

Category: Blog Published: 25 October 2009
Hits: 84361

This is a collection of Youtube video collection by Eglish study with JenniferESL and others...

 

Loading Player...
Watching: User: bigthink (Big Think) - Click to play
Loading...

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: